Ne Yapıyoruz?

İstanbul Ekononomi Araştırma bir tam araştırma şirketidir. Bu kapsamda araştırma tasarımından veri toplanmasına, kalite kontrolden veri analizine ve elde edilen veriden sonuç raporu üretilmesine kadar araştırmanın her aşamasında müşterilerine hizmet vermektedir. 
İstanbul Ekonomi Araştırma hem yurtiçinde hem yurtdışında firma ve hanehalkı anketleri gerçekleştirmektedir.

Veri Toplama Yöntemleri

- Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI)
- Bilgisayar Destekli Yüzyüze Görüşme (CAPI)
- Yüzyüze Odak Grubu
- Çevrimiçi Odak Grubu
- Çevrimiçi Anket
- Dijital Panel
- Gölge Müşteri