GÜNDEM

“İstanbul Ekonomi Araştırma olarak Türkiye gündemini ölçmek amacıyla aylık periyotta Siyasi Gündem Araştırması’nı başlattık”

İstanbul Ekonomi Araştırma olarak Türkiye gündemini ölçmek amacıyla aylık periyotta Siyasi Gündem Araştırması’nı başlattık.

 

Ülke gündeminin salt siyasi tartışmalardan öte ekonomik, sosyal ve genel sosyolojik bulgular ışığında değerlendirdiğimiz geniş perspektifli bir model kurduk. Kurucu kadroların yıllara dayalı birikimi ilk günden araştırmaların kalitesine yanmış oldu.

Örneğin Türkiye’de ilk defa karasız seçmenin dağılımına farklı bir bakış açısı getirdik. Mevcut tüm araştırma kuruluşları kararsız seçmeni “sandık başında tüm kararsızlar kendi partisine döner” gibi sadece iki partili siyasi sistemlerde, örneğin ABD, kullanılan yöntemi kullanmaktadır. Ancak bu yöntem, Türkiye gibi çok partili siyasi sistemlerde, bilimsellikten uzak sonuçlar üretmektedir.

İstanbul Ekonomi Araştırma ise çok partili siyasi sistemler için geliştirilen bir istatistiki metod olan “çoklu mütekabiliyet analizini” kullanır. 

Bu sayede, seçmenin sadece oy verdiği parti üzerinden değil, yaşam tarzı ve tüketim tercihleri bakımından nasıl benzeştiği ve/veya ayrıştığı tespit edilir. Sonuç olarak, kararsız seçmen, için bulunduğu seçmen grubunun siyasi tercihi doğrultusunda dağıtılır. Dolayısıyla kararsız seçmen, yaşam tarzı ve tüketim tercihleri bakımından, oy vermeye en yakın olduğu siyasi parti hanesine yazılır.

Bu sadece bir örnek. Daha bir çok yenilikçi yaklaşımı göreceğiniz Siyasi Gündem Araştırması’nın genel olarak kapsamı aşağıdaki gibidir.

Türkiye siyaseti nerede, seçmen ne düşünüyor?

Aylık olarak siyasi partilerin oy dağılımı ve değişen seçmen tercihlerini etkileyen unsurlar,

Liderlerin görev onayı,

2019 seçimlerinde hangi lider ne oranda destek alıyor (aylık, 6 aylık ve yıllık analizler)

Vatandaşın gözünden Türkiye ekonomisinin durumu,

Ekonomik konjonktür ve harcama-tasarruf oranlarındaki değişim,

Türkiye’nin dış ilişkilerine vatandaşın bakışı,

Ülke gündemini işgal eden diğer konular…