PolTrack Series: IER's Policy Analysis Notes

“23 Haziran Özel - Sayı 1: Seçmen Davranışını Etkileyen Konular”

Seçmen hangi konular üzerinden kararını verecek?


Yürütmekte olduğumuz araştırma kapsamında seçim tarihine kadar farklı yöntemlerle kamuoyu algısına dair veri toplamaya ve zaman zaman analizlerden bazılarını kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımız seçim tahmini yapmanın ötesinde, seçmen tutum ve davranışlarını derinlemesine analiz etmeyi, sonuçların Türkiye’nin siyasi ikliminin geleceğine olan etkisini modellemeyi ve yorumlamayı hedeflemektedir.


İstanbul Ekonomi Araştırma 23 Haziran Özel Bilgi Notu Serisi'nin birinci sayısını okumak için, "İndir" butonuna basınız. 


PolTrack (Political Analysis Notes) serisinin önceki sayılarına sağda yer alan menüden ulaşabilirsiniz. 


PDF Indir